Stowarzyszenie Literacko Muzyczne Ballada
Shadow

Awdiejew Alosza

Alosza Awdiejew

Bio Artysty
Alosza Awdiejew

Alosza Awdiejew śpiewał, mając już 4 lata, w duecie ze swoją matką, która występowała w amatorskich zespołach i chórach. Romans Ja wstretił was śpiewali na dwa głosy. Alosza urodził się w Stawropolu, na przedpolu Kaukazu, gdzie poznawał muzykę zamieszkujących tam różnorodnych kultur – rosyjską, rumuńską, mołdawską, żydowską, kozacką. Ukończył średnią szkołę muzyczną w Moskwie jako chórmistrz. Przez pewien czas prowadził chóry, potem rozpoczął studia na anglistyce i wyjechał do Polski na studia polonistyczne. Ukończył je na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i rozpoczął tam pracę jako asystent.

Podczas studiów występował w teatrach i kabaretach studenckich, grał na fortepianie w zespołach jazzowych. W Krakowie śpiewał z dużym powodzeniem w słynnym kabarecie elity kulturalnej, który był również swoistą oazą wolności słowa – w „Piwnicy pod Baranami”. Mieszka na stałe w Krakowie, wykłada językoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim, koncertuje w Polsce i za granicą (Paryż, Berlin, Nowy York, Chicago itp.), grywa również w filmach ( m. in. „Europa, Europa”, „Ekstradycja”).

W historii muzyki rosyjskiej romanse i piosenki mają bardzo długą tradycję. Swoimi korzeniami sięgają włoskich arii, rosyjskich pieśni ludowych i muzyki rosyjskich Cyganów. Należą do tzw. kultury miejskiej. Przed i tuż po rewolucji były żelaznym punktem repertuaru rosyjskich kabaretów i restauracji. Stanowiły jeden z najlepszych wzorców rosyjskiej masowej kultury. Po rewolucji uznano je za przejaw kultury drobnomieszczańskiej i konsekwentnie tępiono. Cenzura uznawała jedynie romanse tzw. klasyczne, stworzone przez uznanych kompozytorów rosyjskich oraz „właściwe” piosenki ludowe pisane przez tzw. Zespoły Pieśni i Tańca. Romanse i piosenki rosyjskie były śpiewane w domach przy okazji spotkań towarzyskich czy rodzinnego muzykowania. Przez lata tradycja i styl wykonywania tych utworów zostały w dużym stopniu zapomniane. Dopiero w ostatnim czasie zaczęto powracać do tego fenomenu kulturowego. Alosza Awdiejew starał się zrekonstruować piosenki tradycyjne analizując materiały nagraniowe, które pozostawili po sobie rosyjscy emigranci (np. Aloszy Dmitriejewicza mieszkającego w latach 60-tych i 70-tych w Paryżu) czy inne stare zapisy dźwiękowe najlepszych wykonawców rosyjskich lat dwudziestych i trzydziestych.

Galeria

Video