Stowarzyszenie Literacko Muzyczne Ballada
Shadow

O SLM Ballada

Stowarzyszenie Literacko Muzyczne „Ballada”, to stowarzyszenie kulturalno-twórcze, zrzeszające twórców, wykonawców i sympatyków ballady, piosenki literackiej, poezji śpiewanej i tym podobnych form muzyczno-literackich. Jego celem jest popieranie, rozwijanie i upowszechnianie artystycznej twórczości balladowej.

SLM „Ballada”, zgodnie z zapisami swojego statutu, specjalizuje się w organizowaniu różnego rodzaju przedsięwzięć (koncerty, spotkania autorskie, konkursy, warsztaty, przeglądy i festiwale) promujących szeroko rozumianą piosenkę literacką. Współpracuje z jednej strony z wieloma artystami tego nurtu, z drugiej z domami kultury, organizatorami imprez, mediami, instytucjami państwowymi i samorządowymi. Najważniejszym przedsięwzięciem Stowarzyszenia jest organizacja raz do roku w listopadzie OPPA – Międzynarodowego Festiwalu Bardów.

SLM „Ballada” prowadzi m.in. działalność impresaryjną, fonograficzną, wydawniczą zarówno dla swoich członków jak i całego środowiska piosenki literackiej. Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych, a zwłaszcza artystów i organizatorów koncertów.

Zapraszamy